Kung nalulungkot at may problema...
  • 0

Kung nalulungkot at may problema...

Postby loneman21 » Mon Jul 09, 2018 2:27 pm

    

Kung ikaw ay nalulungkot at may problema andiyan si HESUS na Siyang lakas at kaligtasan. Pagpapalain Niya ang mga dukha at ipagtatanggol ang mga inaapi. Ibabagsak Niya ang mga kurakot at masasama. Ang Salita ng Diyos ay gabay at mapa sa buhay. Simple at kuntentong buhay ang kailangan natin dahil lahat ng bagay ay walang kabuluhan at lilipas din pati ang kasikatan, kayamanan at kapangyarihan. Ang sigarilyo at alak ay nakakasama at nakakamatay. Ang lahat ng uri ng sugal ay nakakapagpahirap sa tao. ANG KASALANAN ANG NAGDALA NG SALOT AT SAKIT AT ANG PAGTITIWALA O PAGSAMBA SA MGA IMAHE AT REBULTO AY NAGDALA NG MGA PAGHIHIRAP AT KALAMIDAD. Ang Diyos lamang ang dapat sambahin (Ama, Anak at Espiritu Santo)...

TO GOD BE THE GLORY! PILIPINAS SA TUNAY NA PAGBABAGO AT PAG-UNLAD!!!

Need answers visit Gotquestions Org and Thebereans Net for truth.

Watch 700 Club Asia and Listen to ED LAPIZ sa Youtube or 702 DZAS.

Avail our Daily Bread at RBC Ministry Site.

-Baptist/Evangelical.
(Conservative Party Of The Philippines).


"JESUS IS THE ONLY WAY TO HEAVEN! ANG DIYOS AY ESPIRITU HINDI REBULTO! NO TO CORRUPTION AND CRIMES! PILIPINAS SA PAGBABAGO!" -BAPTIST CH.™
User avatar
loneman21
MISSOSOLOGISTS are OFFICIALLY part of the MISSOSOLOGY FAMILY.
MISSOSOLOGISTS are OFFICIALLY part of the MISSOSOLOGY FAMILY.
 
Posts: 560
Joined: Thu Oct 29, 2009 11:10 am
Location: Pampanga
Country: Philippines (ph)
Reputation: 97
Real Life Name/Nick: James307
Date of Birth: 27 May 1988
Gender: Male
Sexual Orientation: Asexual
Profession: confidential
Western Zodiac Sign: Gemini
Chinese Zodiac: Dog
Hobbies/Interests: Forum
Message: Jesus Saves!

Return to Religion & Spirituality

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10020 guests

beauty queens

© Missosology's International Pageant Coverages ©
Mister Supranational Miss Eco International Mister Universal Ambassador
Mister Supranational Miss Eco International Mister Universal Ambassador
Miss Intercontinental Mister International Miss Cosmopolitan World
Miss Intercontinental Mister International Miss Cosmopolitan World
Miss Grand International Face of Beauty International Miss Supermodel Worldwide
Miss Grand International Face of Beauty International Miss Supermodel Worldwide
Mister Global Miss Supranational Miss Earth
Mister Global Miss Supranational Miss Earth
Miss International Miss World Miss Universe
Miss International Miss World Miss Universe
Man of the World World Beauty Queen Manhunt International
Man of the World World Beauty Queen Manhunt International


contact us to advertise with missosology